Proizvodi i usluge


Čelične konstrukcije

 • Čelične konstrukcije hala i krovova
 • Nadstrešnice
 • Konstrukcije za posebne namjene

Kovana bravarija

 • Portuni i ograde
 • Zaštite za prozore
 • Metalna galanterija
 • Poklopac i opkov za šternu

Ostala laka i srednje teška bravarija

 • Izrada stepenica, ravnih, polukružnih i kružnih
 • Izrada stolarije od metala, stolova, polica

Poljoprivredna i građevinska mehanizacija

 • Izrada i popravak plugova, linija...
 • Izrada prikolica
 • Popravak čeličnih dijelova građevinske mehanizacije, baje, grane strojeva
 • Popravak kamionskih sanduka – kipera

Usluge obrade metala

 • Usluge kovanja, kaljenja, rezanja
 • Usluge zavarivanja

Reparaturno zavarivanje

 • Zavarivanje sivog ljeva i manganskih čelika
 • Usluge navarivanja